Fotografiska Båten

EcoSightseeing ❤️ Fotografiska Stockholm

Fotografiskabåten är ett modernt samarbetsprojekt mellan oss och Fotografiska Stockholm sprunget ur gemensamma värderingar. Vi satsar båda stort för att bidra till minskad klimatpåverkan och främjandet av innovation och nytänk. Vi skapar båda möten och upplevelser. Det är också där vi båda tror att vi som människor utvecklas och hittar på nya innovativa lösningar.